1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

Mọi thông tin của bạn chỉ được sử dụng để:

 • Xác nhận khi đăng kí tư vấn tại Phòng khám chuyên khoa da liễu SD Hồng Châu
 • Hỗ trợ bệnh nhân, tư vấn liệu trình, tái khám…trong suốt quá trình khám và điều trị các bệnh da liễu tại SD Hồng Châu
 • Cung cấp thông tin hữu ích về các Chương trình khuyến mãi. Bạn có thể hủy nhận các thông tin này bất kỳ lúc nào khi sử dụng chức năng hủy đăng ký trong các thông báo quảng cáo

Nếu bạn nhận thấy thông tin cá nhân của mình được sử dụng không đúng các mục đích trên, xin vui lòng liên hệ ngay tại địa chỉ sdhongchau@gmail.com để được trợ giúp nhanh chóng.

Bạn có thể truy cập website vào bất cứ lúc nào mà không cần phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào (trừ khi bạn muốn đăng kí khám hoặc tư vấn).

Bạn chỉ cần nhập những thông tin tối thiểu cần thiết nhất khi đăng kí, và những thông tin này đều được bảo mật.

Quy định Bảo mật của chúng tôi hoàn toàn tuân theo Đạo luật Bảo Mật 1988 và là phương châm tốt nhất của nền công nghiệp.

Khi có bất cứ thắc mắc nào về Chính sách Bảo mật của website chúng tôi, bạn vui lòng gửi đến sdhongchau@gmail.com để chúng tôi có thể giải đáp và có biện pháp khắc phục trong trường hợp cần thiết. Xin cảm ơn!

2. Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ phòng khám.

Khi bạn đăng ký tư vấn, khám và điều trị tại SD Hồng Châu, thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm:

 • Họ
 • Tên
 • Email
 • Điện thoại
 • Tuổi
 • Giới tính

Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

 • Xác nhận khi đăng kí tư vấn tại Phòng khám chuyên khoa da liễu SD Hồng Châu
 • Hỗ trợ bệnh nhân, tư vấn liệu trình, tái khám…trong suốt quá trình khám và điều trị các bệnh da liễu tại SD Hồng Châu
 • Cung cấp thông tin hữu ích về các Chương trình khuyến mãi. Bạn có thể hủy nhận các thông tin này bất kỳ lúc nào khi sử dụng chức năng hủy đăng ký trong các thông báo quảng cáo.

Chúng tôi có thể chia sẻ tên và địa chỉ của bạn cho dịch vụ chuyển phát nhanh để gởi thư, quà tặng (nếu có).

3. Cập nhật thông tin cá nhân

Bạn có thể liên hệ sdhongchau@gmail.com để cập nhật thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào.

4. Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi đảm bảo rằng mọi thông tin thu thập được sẽ được lưu giữ an toàn. Các thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được chúng tôi sử dụng đúng mục đích.

Sau khi đã hoàn thành giao dịch thông tin khách hàng sẽ được chúng tôi xóa khỏi hệ thống chỉ lưu lại các thông tin cần thiết để hỗ trợ khách hàng dịch vụ về sau.

 5. Tiết lộ thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ những công ty và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc quảng cáo, giao nhận...  Trong một vài trường hợp đặc biệt, chúng tôi có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. Chúng tôi cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.

Nếu bạn tin rằng bảo mật của bạn bị xâm phạm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ sdhongchau@gmail.com để được giải quyết.

6. Thu thập dữ liệu máy tính

Khi bạn đến thăm sdhongchau.com, máy chủ/website của phòng khám chúng tôi sẽ tự động lưu trữ thông tin mà trình duyệt của bạn gửi đến. Những thông tin này bao gồm:

 • Địa chỉ IP của bạn.
 • Loại trình duyệt.
 • Các trang web mà bạn đã ghé thăm trước khi đến trang web của chúng tôi.
 • Những trang mục trong sdhongchau.com mà bạn ghé thăm.
 • Thời gian bạn xem những trang mục đó, dịch vụ, tìm kiếm thông tin trên trang web, thời gian và ngày tháng truy cập, và các số liệu thống kê khác.

7. Thay đổi của Chính sách Bảo mật

Chúng tôi có quyền thay đổi và chỉnh sửa Quy định Bảo mật vào bất kỳ lúc nào. Bất cứ thay đổi nào về chính sách này đều được đăng trên trang web của chúng tôi.

Mọi thắc mắc hay khiếu nại liên quan tới chính sách bảo mật, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại sdhongchau@gmail.com.